ویژگیهای کیفی تولیدات

1-پیچ ها به کار رفته در شبکه فضایی  دارای کلاس سختی8.8 و 10.9 با نشان استاندارد ایران که به طریق ZINC FLAKE پوشش می شوند.

2-المان و دستک ها از لوله های درجه 1 معتبرترین شرکت های داخلی که با جوشکاری  CO2 و به طریقه نیمه اتوماتیک به مخروطی ها متصل می گردند.

3-گویها از فولاد CK45 که توسط فیکسچرهای مخصوص تولید سازه فضاکار در کارخانه این شرکت مطابق استاندارد DIN تولید می گردد.

4-آماده سازی قطعات قبل از رنگ آمیزی(المان. پرلین. دستک)

قطعات نامبرده طی مراحل زنگ بری و شستشو و فسفاته کاری به روش غوطه وری جهت رنگ آمیزی آماده می گردند

(روش غوطه وری جهت آماده سازی مقاطع بسته (لوله و قوطی) بسیار مناسب می باشد و امکان زنگ بری و چربی زدایی و پوشش فسفاته داخل لوله و قوطی را میسر می سازد)

5-پوشش رنگ شامل آستری زینک فسفات و رنگ رویه اپوکسی که طی چند مرحله بر روی قطعات اعمال می گردد