درباره سازه فضایی

اولين  شخصي  که  کلمه  سازه فضايي   را بکار برد  تيموشکنو  بود که در مقابل اين کلمه از لغت  plan structure استفاده   کرد.    اين  لغت  در  حدود  چند دهه  قبل  اشکالي   نداشت   اما   با   پديد   آمدن   موضوعاتي   همچون  مهندسي هوا فضا – سازه  ، اختلافي  در  تفهيم   لغت   فوق  بوجود   آمد  و     اساتيد    بسياری  کوشش   کردند  و  اين  لغت   را به space frame اصلاح  کردند.

       انواع سازه های فضايي

سازه هايي که در گروه سازه های فضايي جای گرفته اند به شرح زیر تقسيم بندی مي شوند :

  •        شبکه های تخت یک لايه اي                              Flat single layer grids  
  • شبکه های تخت دو لايه و چند لایه                         Double-layer grids  
  • چليک ها                                                                          Barrel vaults
  • گنبدها                                                                                       Domes
  •  شبکه های زين اسبي (هيپار)                           Parabolid, hyperbolic

شبکه های تخت یک لايه اي  

   اين نوع شبکه ها در واقع نوعي قاب مسطح هستند که امتداد  بارهای  وارده  و  خود  شبکه  در  يک  صفحه واقع نيستند.

در واقع فرق بين يک شبکه و قاب مسطح در امتداد اثر بارهای موثر بر سازه مي باشد.

سازه ايکه در آن بار وارده عمود بر صفحه سازه اثر ميکند  به شبکه موسوم  است  .سازه هايي  نظير  سايه  بانها ،  عرشه پلها و … از اين نوع مي باشند.شبکه تک لايه نيز شبکه ای متشکل از يک سری المان و گره است که  به  دو صورت مورب و موازی توليد مي شوند.

در اعضای مورب هزینه تمام شده از حالت  موازی  بيشتر  است  ؛زيرا  اعضای  آن  دارای  طولهای  مختلف  هستند و  همگي در زوايای قائمه به يکديگر متصل نمي باشند اما شبکه مورب برای ارتفاع با ضخامت کل يکسان از شبکه موازی سخت تر است.

شبکه های تک لايه جهت دهانه های نسبتا کم بار بکار می روند و به اشکال تخت ، نيم استوانه ای ،  گنبدی و  زين اسبي ساخته مي شوند


شبکه های تخت دو لايه و چند لايه

هرگاه دوشبکه مسطح در کنار هم قرار گرفت (به موازات هم) و به وسيله المانهايي به هم متصل شوند، سازه بوجود آمده را شبکه دو لايه می نامند.

سازه فضایی

شبکه های دو و چند لایه برای  دهنه های 20 متر الي 120  متر  بطور  معمول  مورد استفاده قرار مي گيرد. با  اين  شبکه ها مي توان فضای زيادی را بدون قرار دادن ستونهای مياني پوشش داد؛وليکن بايد سعي نمود که ستونها  کمتر حذف گردند زيرا با حذف ستونها هزينه سازه بيشتر مي گردد و سازه طراحي شده غير اقتصادی مي گردد.

سازه فضایی

از  شبکه  های  دولايه  در  امتداد  عمودی نيز به   عنوان  بخشي  از  ديوار  و با  هر زاويه دلخواه  ديگر  استفاده  مي کنند.ارتفاع بين دو لايه برای فواصل بزرگ1/20تا 1/10 طول دهانه مي باشد.


چليک ها

سازه های چليکي به شکل نيم استوانه ای مي باشد در اين نوع سازه ها معمولا ستون استفاده نشده و روی یک بدنه  که به تکيه گاه متصل است قرار مي گیرند.

سازه فضایی

سازه های چليکي مي تواند چند دهانه باشند .اين نوع سازه ها لازم است در محل اتصال چليک ها حتما ستون داشته باشند و در اين صورت نواحي مدور حالت یک تير را خواهند داشت.


گنبدها  

اگر  سازه های  چليکي  در دو  جهت   انحنا  داشته  باشند   گنبد  بوجود  مي آيد.  ارتفاع   گنبدها  بايد  از  حدود  15%  قطر پايه  بيشتر  باشد؛ معمولا  20%  قطر پايه اقتصادی  ترين  حالت  مي باشد.  در دهانه های بزرگ بصورت کره کامل ساخته می شود

سازه فضایی

افزایش ارتفاع سبب ایجاد بارهای بیشتر در شبکه می شود انحنا بیشتر مقاومت در هر قطر Base داده شده است مقاومت  buckling (کمانش) بيشتر را تضمين مي کند.


شبکه های زين اسبي هیپار

نحوه شکل گيری اين سطوح بدين صورت است که يک منحني مسطح (مولد) به موازات خودش بر روی منحني مسطح ديگری (هادي) حرکت مي کند ومعمولا صفحه اين دو منحنی بر هم عمودند.

سازه فضایی

سازه فضایی سازه فضایی سازه فضاییCategory: سازه فضایی Product #: سازه فضاییRegular price:$سازه فضاییسازه فضایی (Sale ends ) Available from: سازه فضاییCondition: Good 5! Order now!